Menneskehandel

Norgesunionen av soroptimister og Justis-og beredskapsdepartementet støtter Fortellerteateret med stykket «Valgt det …» et engasjerende stykke om menneskehandel. Stykket ble, etter initiativ fra Larvik soroptimistklubb, vist på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik, nå i oktober. Responsen var god; Dyktige skuespillere ga elevene innblikk i en virkelighet fylt av fattigdom, trusler, overgrep og lengsler etter et bedre liv. Skuespillet er av og med skuespillerne Elise Sæterøy og Beathe Frostad. Soroptimistene skal jobbe for å få dette viktige stykket inn i Den Kulturelle Skolesekken.

Menneskehandel

fotograf Stine Indahl

 

 

Lilla sløyfer går til arbeidet med å bekjempe menneskehandel

Menneskehandel er vårt tids slaveri som hovedsakelig rammer kvinner og barn, og som omfatter utnyttelse av andre i prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting; i tvangsarbeid eller tvangstjenester, i slaveri/slaverilignende praksis eller ved fjerning av organer.

Utnyttelse og kontroll over ofre oppnås ved bruk av vold, tvang, trusler, misbruk av en persons sårbare situasjon eller annen lignende atferd. Formålet med trafficking er å tjene penger på utnyttelsen av offerets tjenester, og ifølge FN er menneskehandel etter våpenhandel den største illegale økonomien i verden.

Menneskehandel er en menneskerettighetssak som må bekjempes på flere plan.

Både myndighetene og frivillige organisasjoner, har en viktig rolle i bekjempelsen.

Inntektene fra salget av lilla sløyfer går til forebyggende arbeid i Moldova - se Moldovaprosjektet og til bevisstgjøring i Norge.

Kontonummer Lilla sløyfer : 2801 18 11835