Bli kjent med Soroptimistene

Soroptimistene er et verdensomspennende nettverk av sosialt engasjerte kvinner med forskjellig bakgrunn og yrker. Vi arbeider for å gjøre kvinner og jenter i stand til å bedre sine livsvilkår.

Se brosjyren 
Et sterkt nettverk av aktive kvinner som fremmer kvinners vilkår over hele verden: Soroptimist International

Brosjyren gir generell innsikt i hva soroptimist-organisasjonen er og hvordan soroptimister engasjerer seg.

I tillegg presenterer brosjyren soroptimistklubbene i Holmestrand, Larvik, Sandefjord, Skien/Porsgrunn og Tønsberg.

Soroptimist internasjonal; Et sterkt nettverk av aktive kvinner