Vennskapsklubber

• Sønderborg, Danmark

• Gisenyi, Rwanda

• SI Skagen, Danmark

• Gøteborg, Sverige

Vennskapsklubbene gir oss mulighet til kontakt  direkte over landegrensene og er en kilde til  utveksling av informasjon.

Der det er mulig, besøker også medlemmer  i klubbene hverandre og utvikler kvinnenettverk  til nytte både for organisasjonen og det enkelte medlem. Her et bilde fra Larvik-klubbens besøk hos Sønderborgklubben i 2007: