Distriktsmøter

Distriktsmøtene holdes én gang i året og er en møteplass for alle soroptimister i regionen. Vårt distrikt er et lite og overkommelig distrikt som består av Vestfold- og Grenlandklubbene (Syd 2). Vi har derfor valgt å avholde distriktsmøtene på en vanlig hverdag på kveldstid.

Arrangementet av distriktsmøtet går på omgang mellom klubbene etter en mal. Rekkefølgen nå ser slik ut:

2020 Holmestrand

2021 Larvik

2022 Tønsberg

2023 Sandefjord

2024 Skien/Porsgrunn

2025 Larvik

Bildene er fra Larvik-klubbens arrangement 2016, holdt på Quality Grand Hotel Farris.

De to øverste viser utsnitt av forsamlingen av soroptimister som kom fra Distrikt Syd II, bilde nr. 3 viser visepresident Anne-Brit Hellerud som nettopp har tent lysene i starten av møtet, neste bilde viser Liv Handeland fra Tønsberg Soroptimistklubb som holder et innlegg på distriktsmøtet. Helt nederst et bilde fra Fortellerteaterets oppsetning av "Valgt det ..." på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Skuespillerne Beathe Frostad og Astgrid Elise Sæterøy fotografert av Stine Indahl.

Distriktskontakt er:Torunn Hammer Haarberg (SI Larvik) torunn.haarberg@gmail.com