ORANSJE DAGER

25. november er FNs internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Denne dagen markeres med fargen oransje og er starten på en 16 dagers kampanje som avsluttes 10. desember, mennekerettighetsdagen.

 

25. november retter soroptimistene verden over, søkelys på bekjempelse av vold mot kvinner. Vold mot kvinner er et globalt problem som finner sted i alle samfunn og kulturer. 35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I Norge har hver fjerde kvinne vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold. Vold mot kvinner skjer ofte i nære relasjoner og kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status.Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utviklingen av alle samfunn tilbake. Samtidig holdes vold og overgrep skjult og er knyttet til skam og skyld.Larvik Soroptimistklubb markerer 25. november med stand og informasjon. Velvillighet har gjort sitt til at både Bølgen Kulturhus og Svarstad kirke er opplyst i oransje farge denne dagen.

 

Les mer her: Verden farges oransje 2019 - Soroptimist Norway