VANNdring 18. mars 2018

Vellykket VANNdring! Årets VANNdring, som Larvik Soroptimistklubb arrangerte søndag 18. mars, var en vanndring i solidaritet med alle kvinner som tilbringer utallige timer for å gå etter livgivende vann.

Målet for VANNdringen var Batteristranda. Strålende sol, kaker, saft og hyggelig prat.

 Målet for VANNdringen var Batteristranda. Strålende sol, kaker, saft og hyggelig prat.

FN har bestemt at 22. mars skal være verdens vanndag og VANNdringen ble gjennomført i solidaritet med alle kvinner som daglig må gå langt (6 km i snitt) for å hente vann til familien. I dag er det over 800 millioner mennesker som lever uten en sikker vannforsyning i nærheten av hjemmet, tilbringer utallige timer i kø eller må gå langt til vannkildene og blir utsatt for helsemessige konsekvenser av forurenset vann. Det er mange steder i verden hvor drikkevann, eller vann i det hele tatt, er mangelvare. I år hadde vanndagen temaet Natur for Vann og hvordan vi skal takle vannproblemene i det 21. århundre. Vi må redusere vår forbruk av vann og gjenbruke det. I våre hjem kan vi gjenbruke «gråvannet» i våre hager og på våre tomter. I våre byer kan vi behandle og gjenbruke avløpsvann til grønne områder. I industri og jordbruk kan vi behandle og resirkulere utslipp til kjøleanlegg og vanning.
Ved å utnytte denne verdifulle ressursen vil vannets kretsløp fungere bedre for alle levende vesener. Ifølge FNs Sustainable Development Goal 6 er målet å halvere andelen av ubehandlet avløpsvann, øke resirkulering og få til trygt gjenbruk av vann. Vårt vannforbruk har eksplodert! Vi bruker åtte ganger mer vann enn våre besteforeldre gjorde. Hvis forbruket ikke reduseres, advarer FN om at 1,8 milliarder mennesker vil ha konstant vannmangel om 20 år.

Verdens vanndag har særlig betydning for soroptimistene som i løpet av de siste årene i stor grad har fokusert på vannrelaterte prosjekter som gagner kvinner, som for eksempel bygging av brønner og vannpumper i avsidesliggende områder, forbedre eller bygge sanitæranlegg i slummen og i skoler. Dette og bedre vanningsanlegg for avlinger styrker kvinners stilling også økonomisk.

Soroptimistene arbeidet med å finansiere grønn solenergi. Dette vil på sikt være med på å fremme og muliggjøre utdanning og livslang læring for kvinner. Ved å øke tilgangen på solenergi, vil prosjektene gi kvinner økt tid til andre aktiviteter, mulighet til å lese og studere om kvelden, mulighet til å gjennomføre inntektsbringende aktiviteter om kvelden, vannrensing og redusere risiko for vold med økt belysning, spesielt i flyktningleirer og andre svært farlige områder. Dette gir også økt mulighet til kommunikasjon og tilgang på informasjon (mobiltelefon, ladere, radioer osv.)

Larvik Soroptimistklubbs VANNdring er bokstavelig talt en dråpe i havet, men den setter fokus på et viktig emne: Kvinner og utdanning, vann, energi og menneskeverd. Søndagens VANNdring var den åttende i rekken og det gledet oss stort at mange ble med på turen. Vi startet ved Torstrand skole og avsluttet på Batteritomta med hjemmebakst og saft. På turen lot vi oss inspirere av Poesiparkens installasjoner, informative stopp underveis og turen ble fin i vindstille og strålende sol.

Du får mye selv om du blir med på neste års VANNdring: en trivelig tur sammen med andre, informasjon om vårt arbeid og ikke minst: du får anledning til, på en enkel måte, å vise solidaritet for kvinner som ikke har de samme godene vi har. Velkommen til VANNdring også neste år!

 

Tre unge VANNdrere koser seg i sola med kake og saft.

Tre unge VANNdrere koser seg i sola med kake og saft.

Tre blide soroptimister tok turen fra Ringerike!

Tre blide soroptimister tok turen fra Ringerike!